Privacy Statement

1. Inleiding

Boozly B.V is een groothandel in dranken. Vanuit onze loods gevestigd in Amsterdam West als via ons online platform kunt u bij ons terecht voor frisdranken, sterke dranken, bieren en wijnen. Meer informatie over Boozly kunt u vinden op de website www.boozly.nl en/of www.boozly.eu.
In dit Privacy Statement is beschreven hoe wij de bedrijfsgegevens van prospects, huidige en voormalige klanten van Boozly verwerken. Indien u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacy Statement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als informatie direct iets over u zegt of naar u te herleiden is, denk aan naam en adres of telefoonnummer etc, dan is die informatie een persoonsgegeven. Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens, tenzij u een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma heeft. Gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn wel persoonsgegevens. De producten die u bij Boozly koopt en/of bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat u deze koopt met het doel om deze te wederverkopen of voor andere bedrijfsmatige doeleinden.

Wanneer is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens?

Met verwerken worden alle handelingen bedoeld die Boozly kan uitvoeren met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, bijwerken of wijzigen, opslaan, gebruiken en doorgeven aan derden. Wij verwerken persoonsgegevens als wij een zakelijke relatie hebben, willen aangaan of hebben gehad maar ook als wij contact met u hebben gehad.

Wat verwacht Boozly van bedrijven en organisaties?

Mogen wij bedrijfs-, organisatie-, of persoonsgegevens ontvangen, dan verwachten wij dat u het desbetreffende bedrijf hierover informeert. Boozly verzamelt ook zelf gegevens zonder dat uw bedrijf of organisatie deze aan ons verstrekt door deze bijvoorbeeld uit het Handelsregister op te vragen. Deze gegevens worden ook vastgelegd. Ook in deze situatie verwachten wij dat u uw medewerkers en bestuurder hierover informeert door dit Privacy Statement te overhandigen en zij kunnen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

 

2. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?

Boozly B.V. is verantwoordelijk voor de in dit Privacy Statement beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd in Haarlem (Nederland) aan de Vergierdeweg 248 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34188832.

 

3. Welke soorten gegevens verwerken wij?

Boozly kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:

 • De bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen;

 • Financiële gegevens van uw onderneming, zoals het BTW-nummer en indien uw onderneming op rekening kan kopen, ook het bankrekeningnummer;

 • De contactgegevens van de eerste en tweede inkoper en van de overige contactpersonen binnen uw onderneming (geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer), indien u een account heeft in het online bestelplatform: uw persoonsgegevens (geslacht, voornaam, achternaam en (optioneel) uw telefoonnummer), uw inloggegevens (e- mailadres en wachtwoord), uw autorisatie (of u hoofdbeheerder, beheerder of besteller bent en ten behoeve van welke klantnummers (locaties) u bestellingen kunt plaatsen) en overige informatie van uw account, zoals uw functie.

 • De gegevens met betrekking tot de aankopen die met uw klantnummer in een vestiging gedaan worden en de gegevens met betrekking tot de bestellingen die vanuit uw account in het online bestelplatform geplaatst worden;

 • Onze communicatie met u, zoals chatberichten via social media, contact met ons op onze vestiging, indien u een contactformulier op een van onze websites invult, nieuwsbrieven die uw onderneming wenst te ontvangen, alsmede informatie over of een nieuwsbrief is geopend en op welke link in een e-mail is geklikt;

 • Informatie die wij verzamelen indien u onze websites bezoekt, zoals uw IP- adres, doorverwijzende website, surfgedrag, cookies en vergelijkbare technologieën;

 • Informatie die wij van de provider van social media (o.a. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Spotify) ontvangen, afhankelijk van uw instellingen voor social media. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij van een provider ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen verwijzen wij u naar de website en/of het privacy beleid van de provider van het sociale netwerk;

 • Uw locatiegegevens, mits u toestemming heeft gegeven om die te gebruiken;

 • Overige informatie die u met ons deelt, zoals interesses en voorkeuren die u

  met ons deelt, een reactie op social media of deelname aan een

  klantenonderzoek, een actie, prijsvraag;

 • Uw deelname aan evenementen en trainingen.

 

 

4. Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?

Wij streven naar een optimale dienstverlening waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs-en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om invulling te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten en het onderzoek en de analyses die we doen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Boozly

rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk.

Prospects

Indien u uw onderneming heeft ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen wij de gegevens van uw onderneming van de Kamer van Koophandel ontvangen. De Kamer van Koophandel informeert ons of uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd.

Indien u de Non-Mailing-Indicator niet heeft geactiveerd, dan gebruiken wij de bedrijfsgegevens die wij van de Kamer van Koophandel ontvangen om per post of email aan het bedrijfsadres informatie over Boozly toe te sturen.
Indien uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd, dan zullen wij uw onderneming niet per post of mail benaderen.

Ongeacht uw activatie van de Non-mailing-indicator, kunnen wij telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming klant van Boozly wil worden, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft en in het Bel- me-niet-register aan heeft gegeven daar niet gediend van te zijn.
Wij kunnen uw bedrijfsgegevens ook op andere wijze dan via de Kamer van Koophandel verkrijgen, omdat uw bedrijfsgegevens openbaar zijn. In dat geval kunnen wij niet garanderen, dat wij uw onderneming niet benaderen ondanks dat uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd. Uiteraard doen wij enkel zaken met gerenommeerde partijen, van wie wij verwachten, dat zij uw voorkeur respecteren.

Klanten

Uitvoering geven aan de overeenkomst die Boozly met haar klanten heeft

Boozly heeft een overeenkomst met uw onderneming gesloten, zodat uw onderneming aankopen bij Boozly kan doen. Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om er voor te zorgen, dat u aankopen kunt doen in de vestiging van Boozly, dat u bestellingen kunt plaatsen via het online bestelplatform van Boozly en die bestellingen geleverd kunnen worden, dat wij de aangekochte producten aan u kunnen facturen en dat wij zo nodig contact met uw onderneming op kunnen nemen.

Klanten die hun aankopen zelf in de vestiging van Boozly doen

Om bij de vestiging van Boozly inkopen te kunnen doen, moet u zich als klant hebben aangemaakt bij ons. Dit is mogelijk op onze website, www.boozly.nl en/of www.boozly.eu. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u om het nummer waaronder uw onderneming bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Door een (in)directe koppeling met de Kamer van Koophandel worden uw bedrijfsgegevens automatisch aan het Kamer van Koophandel nummer van uw onderneming gekoppeld. Ook vragen wij u om uw e-mailadres (verplicht) en telefoonnummer (niet verplicht), zodat wij indien nodig contact met u op kunnen nemen. Bij het betreden van de vestiging van Boozly vragen wij u uw klantnummer te tonen. U kunt enkel aankopen in de vestiging doen op vertoon van uw klantnummer bij de kassa, zodat de gegevens van uw onderneming op de factuur afgedrukt kunnen worden. Tijdens uw bezoek kan u gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen, zodat wij kunnen controleren of uw naam gekoppeld is aan het klantnummer of dat u een gemachtigde bent.

page3image64200000 page3image64206720
 

Klanten die gebruik maken van de Bezorgservice

Indien Boozly met uw onderneming overeen is gekomen, dat uw onderneming gebruik kan maken van de Bezorgservice van Boozly, dan worden de gegevens van uw onderneming door de ons verwerkt. Door een (in)directe koppeling met de Kamer van Koophandel worden uw bedrijfsgegevens automatisch aan het Kamer van Koophandel nummer van uw onderneming gekoppeld.
Bestellingen worden bij Boozly geplaatst via het online bestelplatform van Boozly. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de bestelling. Binnen het online bestelplatform krijgt iedere gebruiker een eigen account. Op basis van het surf- en klikgedrag (afhankelijk van uw cookie instellingen) en transactiegedrag van uw account kunnen wij u attenderen op alternatieve of relevante producten.

Gebruik contactgegevens

We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst die wij met uw onderneming hebben en de verplichtingen die daar voor Boozly uit voortvloeien, bijvoorbeeld over een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren over een recall, datalek of indien dat om een andere reden in uw belang is.

Indien u heeft aangegeven, dat u per e-mail geïnformeerd wil worden over aanbiedingen en acties, aanbiedingen, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u deze informatie toe te sturen. U kunt zich voor deze e-mails uitschrijven via de link in die e- mails of door contact met Boozly op te nemen.

Verbeteren dienstverlening Boozly

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken voor marketingactiviteiten en analyses, onderzoek en rapportages om onze dienstverlening te verbeteren, onze klanten relevantere aanbiedingen en een beter productaanbod te kunnen doen en te kunnen informeren, inspireren, om onze klantencontacten te verbeteren en om het design en de inhoud van onze websites en ons online bestelplatform te kunnen verbeteren.

Ten behoeve van deze doelen analyseren we de aankoopgegevens van accounts voor het online bestelplatform van Boozly en vergelijken we deze informatie, alsmede uw bedrijfs- en persoonsgegevens met bedrijfs- en persoonsgegevens van andere klanten. Ook kunnen we uw bedrijfs- en persoonsgegevens verrijken met (geaggregeerde) gegevens die met behulp van analytische of marketingcookies of vergelijkbare technologieën via externe leveranciers zijn verkregen. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens voor analysedoeleinden en gebruiken uw naam of e-mailadres daarvoor niet.

Camerabeveiliging

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om met camera’s onze eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. De camerabeelden worden enkel voor deze doeleinden gebruikt.

Voorkomen fraude

We hebben er een gerechtvaardigd belang bij om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude.

page4image64196736 page4image64207296
 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

 

5. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Uw persoonsgegevens kunnen tussen samenwerkingsverbanden met Boozly B.V. worden uitgewisseld.

Partners

Wij werken nauw samen met bedrijven en Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Boozly met uw onderneming heeft, dan zullen wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens met een of meerdere van onze partners delen. Daarnaast hebben Boozly en partners er een gerechtvaardigd belang bij, dat Boozly verkoopinformatie over de producten van partners deelt om de dienstverlening te verbeteren, het aanbod van producten te verbeteren en relevante aanbiedingen aan klanten te kunnen doen.
De partners mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Boozly aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Boozly de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies, en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Commerciële partners en dienstverleners

Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van commerciële partners en dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Boozly aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Boozly de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Overheidsinstanties

We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

 

6. Wie heeft binnen Boozly B.V. toegang tot uw gegevens?

Binnen Boozly B.V. hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze namens hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

7. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Boozly heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

 

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Boozly bewaart uw gegevens niet langer dan wij deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of zover dat nodig is te voldoen aan wet-en regelgeving.

Prospects

De bewaartermijn van de gegevens van prospects is onbeperkt, tenzij een prospect klant van Boozly wordt of aangeeft, niet langer als prospect beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct. De verwerking van de verwijdering kan enkele weken duren, waardoor het mogelijk is dat uw onderneming nog wordt benaderd, ook nadat de gegevens zijn verwijderd.

Klanten

De bewaartermijn van de gegevens van klanten is maximaal zeven jaar na het einde van de overeenkomst of relatie met Boozly B.V. Wij kunnen gegevens wel in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Dit in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor archivering, juridische procedures, analyses en onderzoek of als u een klacht heeft ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

 

9. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Bij een gerechtvaardigd belang

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen.

Recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met ons. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

Recht op inzage en rectificatie

U kunt ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen wij u inzage geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op gegevenswissing

U kunt ons vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te verwijderen mocht u bezwaar hebben tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang boven het belang van Boozly B.V. gaan om de gegevens te verwijderen.

Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat houdt in dat wij minder gegevens van u verwerken. Ook moet uw belang boven het belang van Boozly B.V. gaan om de gegevens te verwijderen.
Recht van bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Mocht uw bezwaar op benadering van een specifiek kanaal zijn,

bijvoorbeeld als u niet meer telefonisch benaderd geacht te worden maar wel nog onze nieuwsbrief wil ontvangen, zullen wij ervoor zorgen dat u niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Boozly B.V. De contactgegevens van Boozly B.V. treft u aan het einde van dit Privacy statement aan.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?

• Op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft
• De reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken)
• Uw klantnummer (indien u klant van Boozly bent)
• Het nummer waaronder uw onderneming in het Handelsregister staat

Ingeschreven

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij dit binnen één week na dit verzoek te hebben mogen ontvangen beantwoorden.

Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan Boozly u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Wij kunnen u vragen om naar onze locatie te komen om uzelf te identificeren en door ons te laten controleren als u bij ons een verzoek heeft gedaan.

Indien Boozly uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Het is mogelijk dat wij uw verzoek niet tegemoetkomen als bijvoorbeeld de rechten van een ander worden geschaad of dit niet mag volgens de wet, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Ook als wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van Boozly B.V. of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dit laten wij u weten.

Passen wij uw gegevens aan of verwijderen wij uw gegevens op verzoek? Ook dan laten wij u dit weten.

 

10. Contactgegevens

Boozly B.V.
Vergierdeweg 248, 2026 ZK HAARLEM.
T: 06-34352800
E: [email protected]

 

11. Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij Boozly B.V. Graag kijken wij dan samen met u naar een geschikte oplossing.

 

12. Kan Boozly B.V. dit Privacy Statement wijzigen?

Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuw gegevensverwerkingen zijn en deze wijzigingen voor u van belang zijn. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. Deze versie van het Privacy Statement is ingegaan op 12 November 2020 en vervangt het vorige Privacy Statement van Boozly. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden
op www.boozly.nl en/of www.boozly.eu.